ด่านศุลกากรสังขละบุรี
Sangkhla Buri Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 37 เข้าชมวันนี้
  • 732 เข้าชมเดือนนี้
  • 46,346 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสังขละบุรี
ต.หนองลู
อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3459-5298

กิจกรรม/เยี่ยมชม/ดูงาน


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน2 พฤศจิกายน 25581,685
2 ด่านศุลกากรสังขละบุรีได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าอำเภอสังขละบุรีว่าทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 16.00 น.24 พฤษภาคม 2559891
3 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรสังขละบุรี14 พฤศจิกายน 2560851
4 ประชาสัมพันธ์สำหรับลูกหนี้ของ กยศ./กรอ. (พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560)23 พฤษภาคม 2561802
5 ประกาศด่านศุลกากรสังขละบุรี ที่ 1/2561 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินรางวัล ณ ด่านศุลกากรสังขละบุรี28 พฤศจิกายน 2561642
6 ด่านศุลกากรสังขละบุรีประกาศ ขายทอดตลาดต้นไม้ที่ได้มาจากการตัดโค่นในที่ราชพัสดุ ในพื้นที่ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน วันที่ 17 ตุลาคม 25622 ตุลาคม 2562580
7 ขายทอดตลาดต้นไม้ที่ได้มาจากการตัดโค่นในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 256224 ตุลาคม 2562548
8 ขายทอดตลาดต้นไม้ที่ได้มาจากการตัดโค่นในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ธันวาคม 25624 ธันวาคม 2562515
9 ด่านศุลกากรสังขละบุรี จัดกิจกรรม CSR ณ วัดเสน่ห์พ่อง28 มกราคม 2564506
10 วิธีการชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่นๆ และ/หรือเงินประกัน7 เมษายน 2563536
11 ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสังขละบุรี (ครอ. พื้นที่) ณ อาคารสำนักงานศุลกากร ด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน วันที่ 16 ก.ย. 6316 กันยายน 2563495
12 คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2675/2563 ลงวันที่ 1 ก.ค. 63 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนฯ และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ฯ17 กันยายน 2563804
13 คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3719/2563 ลว. 22 ก.ย. 63 เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ฯ22 กันยายน 2563516
14 ด่านศุลกากรสังขละบุรี บรรยาย & จัดบูธ โครงการสัมมนาทางวิชาการ "โอกาสและความท้าทายเชิงธุรกิจการค้าชายแดน" 24 ส.ค. 6329 กันยายน 2563503
15 ผบ.พล.ร.9 เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ covid - 19 ณ ด่านพรมแดนพระเจดีย์สามองค์ 29 ก.ย. 6329 กันยายน 2563652
16 ผบ.พล.ร.9 เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ covid - 19 ณ ด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน 29 ก.ย. 6329 กันยายน 25631,263
17 คณะ UNOCD (สนง.ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ) เดินทางมายังด่านศุลกากรสังขละบุรี 23 ก.ย. 6329 กันยายน 2563437
18 คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 5309/2563 ลว. 21 ธ.ค. 63 เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนและจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ฯและช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ22 ธันวาคม 2563545
19 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนุบรี ที่ 5310/2563 ลว.21 ธ.ค. 63 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)22 ธันวาคม 2563415
20 วันศุกร์ ที่ 18 ธ.ค. 63 นายชัยณรงค์ กิจศรีวิเชียร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรสังขละบุรี ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ 22 ธันวาคม 2563739
21 วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการของหน่วยงานในกำกับ ณ จังหวัดกาญจนบุรี 9 มีนาคม 2564417
22 วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายด่านศุลกากรสังขละบุรี เป็นประธานประชุม ครอ.พื้นที่ 16 มีนาคม 2564473
23 ด่านศุลกากรสังขละบุรีประกาศขายรถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ราชการ จำนวน 2 คัน27 พฤษภาคม 2564422
24 ด่านศุลกากรสังขละบุรี จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของ ณ ร.ร. บ้านซองกาเรีย11 พฤศจิกายน 2564340
25 ประกาศด่านศุลกากรสังขละบุรี ที่ 8/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย. 64 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและเงินรางวัล ณ ด่านศุลกากรสังขละบุรี12 พฤศจิกายน 2564336
26 นที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท นายด่านศุลกากรสังขละบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสังขละบุรี เพื่อการเตรียมความพร้อมรับการเปิดด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน24 มีนาคม 2565393
27 @@ นายด่านศุลกากรสังขละบุรี เป็นประธานประชุม ครอ.พื้นที่ @@19 พฤษภาคม 2565393
28 *****ด่านศุลกากรสังขละบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี*****18 กรกฎาคม 2565275
29 ด่านศุลกากรสังขละบุรี ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและเงินรางวัล ภายในหนึ่งปี26 กรกฎาคม 2565252
30 _/|\_ ด่านศุลกากรสังขละบุรี รับมอบวัตถุมงคลเพื่อนำไปใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างรูปหล่อลอย รัชกาลที่ 5 _/|\_26 กรกฎาคม 2565306
31 ด่านศุลกากรสังขละบุรี ได้จัดกิจกรรม CSR ตามโครงการศุลกากรจิตอาสาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สหธนาคารกรุงเทพ 29 กันยายน 2565341
ผลลัพท์ทั้งหมด 31 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสังขละบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรสังขละบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ