ด่านศุลกากรสังขละบุรี
Sangkhla Buri Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 25 เข้าชมวันนี้
  • 457 เข้าชมเดือนนี้
  • 45,083 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสังขละบุรี
ต.หนองลู
อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3459-5298

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สาหรับโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้าร้อน ระยะที่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง28 มีนาคม 2560433
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวร บ้านพุน้าร้อนระยะที่ ๑ ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มีนาคม 2560743
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดหาเครื่่องชั่งน้ำหนักหร้อมติดตั้ง ณ ด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน โดยวิธีคัดเลือก1 กันยายน 2564166
ผลลัพท์ทั้งหมด 3 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสังขละบุรี
ด่านศุลกากรสังขละบุรี
อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3459-5298

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสังขละบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรสังขละบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ