ด่านศุลกากรสังขละบุรี
Sangkhla Buri Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 25 เข้าชมวันนี้
  • 457 เข้าชมเดือนนี้
  • 45,083 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสังขละบุรี
ต.หนองลู
อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3459-5298

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ผังงานกระบวนงานหลักให้บริการประชาชน21 มกราคม 2563 15:51:59745
2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 135/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต21 มกราคม 2562 15:22:00689
3 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. 256021 มกราคม 2562 15:19:48226
4 กฎกระทรวง การอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดำเนินการ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต พ.ศ. 256021 มกราคม 2562 15:17:32247
5 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 253021 มกราคม 2562 12:55:13231
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 256021 มกราคม 2562 12:54:08221
7 การนำส่งของกลางให้ด่านศุลกากรเก็บรักษา6 พฤศจิกายน 2558 09:36:01708
8 ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 8/2558 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 25586 พฤศจิกายน 2558 09:37:03309
9 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2558 เรื่องการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร ลงวันที่ 16 ตุลาคม 25586 พฤศจิกายน 2558 09:35:52355
ผลลัพท์ทั้งหมด 8 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสังขละบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรสังขละบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ