ด่านศุลกากรสังขละบุรี
Sangkhla Buri Customs House
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรสังขละบุรี

ด่านศุลกากรสังขละบุรี มีเขตพื้นที่รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง กำหนดการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

รวมทั้งสิ้น ๖ จังหวัด   ได้แก่

1. กาญจนบุรี   2. สุพรรณบุรี   3. ชัยนาท  

4. อ่างทอง   5. สิงห์บุรี   6. ลพบุรี



ช่องทางติดต่อไทย-พม่า 43 ช่องทาง (แนวพรมแดน ระยะทาง 310 กิโลเมตร)








 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2558 14:10:33

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสังขละบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรสังขละบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ